การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

รายการเอกสารและของจำเป็นที่ต้องเตรียม

 

               1. หนังสือเดินทาง (Passport)

               2. วีซ่า

                    ถือหนังสือเดินทาง (ธรรมดา) ต้องยื่นขอวีซ่า (Schengen Visa) ณ สถานทูตสมาพันธรัฐสวิส ส่วนผู้ถือหนังสือ

                    เดินทาง (ราชการ) สามารถพำนักอยู่ในสมาพันธรัฐสวิส ได้ 90 วัน โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า แต่หากมีความประสงค์

                    จะเดินทางไปท่องเที่ยวในเขตประเทศฝรั่งเศส ต้องยื่นขอวีซ่า Schengen Visa ณ สถานทูตสมาพันธรัฐสวิส

               3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

               4. ใบรับรองการเป็นอาจารย์ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (สำหรับครู ใช้ในการสมัครวีซ่าด้วย)

               5. บัตรนักศึกษา

               6. ประกันชีวิต (ครอบคลุมตั้งแต่วันที่เครื่องบินออกจนถึงบินกลับเมืองไทย)

                7. สำเนาหนังสือเชิญ

               8. สำเนาวีซ่า และหน้าแรกของหนังสือเดินทาง ติดตัวไว้

               9. เงินเตรียมตัวในระหว่างเดินทาง

             10. แบบฟอร์มต่าง ๆ ของเซิร์นตามหนังสือเชิญ (สามารถดาวโหลดจาก internet ได้)

 สิ่งสำคัญที่ควรเตรียมไปในการเดินทาง

 

               1. ยา (สำหรับโรคประจำตัว หรือโรคทั่วไป)

               2. เสื้อกันหนาว (เผื่อไว้สำหรับการไปทริปบนภูเขาร่วมกับเพื่อนร่วมโครงการ)

               3. ร่ม

 สิ่งที่ควรทำก่อนออกเดินทาง

 

                1. ตรวจสอบและพิมพ์วิธีการเดินทางจากสนามบินไปเซิร์น         

                    (http://user.web.cern.ch/user/Institute/Integration/GetToCERN/GetToCERN.html)

                2. ตรวจสอบตารางการเดินรถของเจนีวาได้จาก (http://www.tpg.ch)

                3. ระบบโทรศัพท์

                     -   มือถือของไทย สามารถนำไปใช้ที่สวิสเซอร์แลนด์ได้ ให้เปิดบริการ roaming ก่อนออกเดินทาง

                     -  สามารถซื้อซิมการ์ดของ operators ที่สวิสเซอร์แลนด์มาใส่ในโทรศัพท์ที่นำไปจากไทยได้