ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2560