การรับสมัคร

 

ตารางการคัดเลือกโปรแกรม CERN Summer Student Programme และ

CERN Physics High School Teacher Programme ประจำปี พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ช่วงเวลา

1. ประกาศรับสมัคร                                                    1 สิงหาคม – กันยายน 2560
2. สัมภาษณ์และคัดเลือกขั้นต้น                                       ตุลาคม 2560
3. นำรายชื่อผู้ที่เหมาะสม กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นสุดท้าย      พฤศจิกายน 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก                      ธันวาคม 2560
5. ส่งรายชื่อให้เซิร์นและสมัครเข้าโครงการผ่านเว็บไซต์ของเซิร์น   มกราคม – กุมภาพันธ์  2561
6. ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมก่อนการเดินทาง                 เมษายน – พฤษภาคม 2561
7. ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาและวิจัย ณ เซิร์น           มิถุนายน - สิงหาคม 2561
8. ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอการเข้าร่วมกิจกรรมต่อคณะกรรมการ   กันยายน 2561

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โทร: 0 4421 7040 ต่อ 1222 (คุณอุมารัชนี) 

มือถือ 08 1660 1909

E-mail : umaratchani@slri.or.th